Välkommen till FinFast AB

Finfast är ett fastighetsbolag med ett brett utbud av hyreslägenheter.

Vår högsta önskan är att hyresgästerna skall trivas hos oss!

Baronbackarna

Anrikt område i Örebros västra del ca 3 km från centrum, alldeles vid E20 med närhet till service och affärer i Boglundsängen.

Ladugårdsängen

I Ladugårdsängen finns våra fastigheter i fem kvarter, Stalldrängen, Gårdsfogden, Gårdsfogden 5, Propellern och Förgyllaren.

Heden

Stadsdelen Heden ligger vid Örebros västra hörn, ca 5 km från centrum, i nära anslutning till Mellringe.

Om Oss

FinFast är ett tryggt boende!

FinFast bildades genom Örebro Läns Fastighetsägareförening inför bomässan 1992. Det nybildade bolaget lät uppföra nästan 200 lägenheter i den nya stadsdelen Ladugårdsängen. Ägare är idag Melins Fastighetsförvaltning AB tillsammans med Byggnadsfirman Lund AB med Melins som huvudägare.
Bolaget har under åren successivt utvecklats och blivit större. Finfast har idag 696 bostadslägenheter och 14 lokaler med en totalyta om 50 100 kvm.

Vi har lediga lägenheter!

Vi bryr oss om de äldre

Seniorboende på Ladugårdsängen

Vi upplåter ett 20-tal lägenheter på Landbotorpsallén 40B som seniorlägenheter, seniorboende och är för dig som fyllt 55 år och inte har några hemmavarande barn. Storleken på lägenheterna är om 2 rum och kök eller 2 rum och kokvrå.

Till lägenheterna hör ett gemensamhetsrum där det finns möjlighet till egna sociala aktiviteter, kaffeservering och gemensamma måltider. Det finns även ett besöksrum där anhöriga kan övernatta. Finns det behov av service och omvårdnad tillgodoses detta genom kommunens hemtjänst.

Vi finns här för dig

Gör en felanmälan

Har något gått sönder? Eller behöver du hjälp med med något. Gör en felanmälan så hjälper vi dig.

Om ärendet är AKUT som t.ex en vattenläcka och det är utanför våra öppetider så får du ringa till Jouren på :019-14 00 00