Baronbackarna

Anrikt område i Örebros västra del ca 3 km från centrum, alldeles vid E20 med närhet till service och affärer i Boglundsängen.

Ladugårdsängen

I Ladugårdsängen finns våra fastigheter i fem kvarter, Stalldrängen, Gårdsfogden, Gårdsfogden 5, Propellern och Förgyllaren.

Heden

Stadsdelen Heden ligger vid Örebros västra hörn, ca 5 km från centrum, i nära anslutning till Mellringe.